Alapítványunkról

1990. június 28-án Budapest Főváros XIV. kerületi Tanácsa „Zuglóiak egymásért” néven szociális és tehetséggondozó alapítványt létesített. Az alapítvány célja, hogy az alacsony jövedelmű vagy átmeneti válsághelyzetbe került egyedülállókat, családokat, a hátrányos helyzetű rétegeket támogassa, a nehéz anyagi helyzetben lévő tehetséges zuglói fiatalokat ösztöndíjjal vagy egyéb formában segítse.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 15-i ülésén az alapítvány céljait kiegészítette kulturális, hagyományőrző, sport és lokálpatrióta tevékenységek ellátásával.


Az alapítvány célja:

a) A zuglói lakosság szociális ellátásának további javítása, ezen belül:


b) A szociális intézményhálózat működési feltételeinek javítása, a hálózat bővítése, új gondozási formák kialakítása, illetve a szociális gondoskodás területén öntevékeny, segítő vagy önsegítő közösségek, klubok, szervezetek támogatása.

c) Nehéz anyagi helyzetben lévő tehetséges zuglói fiatalok továbbtanulásának támogatása ösztöndíjjal, vagy egyéb formában, illetve iskolai /vagy más/ tehetséggondozó, tehetségfejlesztő tevékenységi formák segítése.

d) A kimagasló szellemű és kreativitású fiatalok ösztöndíjjal történő támogatása, akik tehetségükkel, szorgalommukkal, tudásukkal hozzájárulnak egy humánusabb környezet kialakításához, egyedi értékeikkel képesek a hagyományt, a kultúrát, a sportot és a helyi lokálpatriotizmust erősíteni.

e) Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, lokálpatrióta tudat fejlesztése, a határon túli magyarság támogatásával kapcsolatos tevékenység, az ország történelmével kapcsolatos ismeretterjesztés, az ezzel kapcsolatos emlékhelyek (művészeti alkotások) létesítésének támogatása.


Kuratóriumi tagok

               
Kuratóriumi tagok Pozíció
Dr. Hajnal György kuratóriumi elnök
Apor János kuratóriumi tag
Kiss Ilona kuratóriumi tag
Kassai Orsolya kuratóriumi tag
Drevenka Mónika kuratóriumi tag  
Kozma Zoltán kuratóriumi tag
Kajdi Klára kuratóriumi tag

web counter